Sağladığımız Olanaklar

01.

Marmara Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversitemiz Senatosu’nun 08 Mayıs 2012 tarih ve 322-4 sayılı  toplantısı kararı gereği kurulan MİTTO (Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi)  Göztepe Yerleşkesi’nde faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİTTO’nun yönetim kademesi Rektörlük çatısı altında Müdürlük ve Yönetim Kurulu ile oluşturulmuştur.

Üniversite – Sanayi İş Birliği’nin gelişmesine destek olmak, İnovasyon politikalarımızla sanayicilerimize ileri teknoloji imkanları sunarak ulusal ve uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapmak hedeflerimizin başında gelmektedir.

Üniversite – Sanayi İş Birliği’nden Türkiye ekonomisinin rekabet edebilme yeteneğinin artırılması için Marmara Üniversitesi misyonuna uygun olarak MİTTO bu görevi üstlenmiş bulunmaktadır.

02.

MX Startup

İnovasyon ve Girişimcilik ekosisteminin 6. Teknoloji Çağı’nı yaşadığı günümüzde çağın ihtiyaçlarına çözüm geliştirecek ve adapte olabilecek  yeni bir Ön Kuluçka ve Girişimcilik Markası olan Mxİncubation –  MxStartUp  Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, bünyesinde oluşturulmuş bir markadır.

Girişimci adaylarının teknolojik tabanlı ve yenilik odaklı iş fikirleri üretmelerini sağlayarak, fikirden  şirketleşme sürecine kadar olan tüm faaliyetlerini desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan Mxİncubation –  MxStartUp geleceğin girişimlerini bugünde yakalamayı hedeflemektedir.

03.

Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş.

Marmara Üniversitesi, ülkemizin Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda teknoloji geliştirme bölgesi açma faaliyetlerine başlamış ve 2014 yılında Marmara Üniversitesi Teknopark’ı kurmuştur. Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir iş birliği merkezi olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. 

2014 yılında Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde faaliyete geçen ve sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam eden Marmara Üniversitesi Teknopark, 2020 yılı başında Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü’nde de faaliyetlerine başlamıştır.

04.

Atölye Üsküdar

İstanbul Kalkınma Ajansı Destekleri ile Üsküdar Belediyesi tarafından Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik kültürünün toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması ve araştırma, yenilik bilinci, teknoloji ve bilim kültürünün uygulama düzeyinde gerçekleştirilmesi amacıyla bir ekosistem olarak hayata geçirilen ATÖLYE ÜSKÜDAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI teması ile hizmet vermektedir.

Girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar, yeni nesil teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerinin hayat bulacağı bir AR-Ge laboratuvarı olmak üzere üç temel alandan oluşmaktadır.

05.

ERBAN Melek Yatırım Ağı

ERBAN Anadolu’nun ilk akredite melek yatırım ağı olarak 2014 yılında kuruldu. ERBAN Ağına üye 43’ü lisanslı toplam 66 melek yatırımcı ile nitelikli girişimlere finansal kaynak sağlamaya ve girişimci ekosistemini desteklemeye devam etmektedir.

BİGG Erciyes başvurusu yaparak girişiminizi melek yatırımcılarla tanıştırabilir, ERBAN fonlarıyla elde edeceğiniz akıllı para imkanı ile her aşamada girişiminizi hızlı bir şekilde ölçeklendirebilirsiniz.

ERBAN teknoloji ve yenilik odaklı girişimlere yatırım yapmaktadır. Girişimcinin yatırım ihtiyaçları için en etkili fon kaynaklarından biri olan melek yatırımcılarla tanışmak, bu imkanlardan faydalanabilmek için siz de BİGG Erciyes Programına başvurun.

BİGG+ Erciyes Mentors Programı

TÜBİTAK tarafından yetkili kuruluş olarak seçilen Erciyes Teknopark, Erciyes Mentors Programı ile alanında uzman, nitelikli mentorlardan ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğiniz fark yaratan bir hizmet sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında satış, pazarlama, inovasyon, ürün geliştirme, süreç iyileştirme, rekabet üstünlüğü kazanma vb. ihtiyaç duyduğunuz her alanda fark yaratacak bilgiye en kolay şekilde ulaşma imkanı bulacaksınız. BİGG Erciyes Programına başvurarak BİGG+ programında yer alan mentorlardan destek alabileceksiniz.

ERCİYES TEKNOPARK

SERA Kuluçka Merkezi aracılığıyla 2015 yılından itibaren binlerce girişimci adayına destek olmuştur.
1 +
Toplam Başvuru
100 +
Tamamlanan Proje
1 +
Ticarileşen Proje
1 M+
Yatırım Tutarı

Hayallerini Mx BİGG Marmara ile gerçekleştir!

Teknoloji odaklı iş fikirlerinizi TÜBİTAK aracılığıyla 450.000 TL destek alarak gerçekleştirmek için bizimle iletişime geç!